پایان بازی لطیفی در «پی ل»/ کارگردان وفا از اولین تجربه بازیگری خود گفت

مطلب و یا خبر پایان بازی لطیفی در «پی ل»/ کارگردان وفا از اولین تجربه بازیگری خود گفت از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با پایان بازی لطیفی، تصویربرداری سریال ادامه دارد و او از این به بعد تمرکز خود را بر کارگردانی می گذارد.