آشنایی با بیماری‌های نتال (لثه)

مطلب و یا خبر آشنایی با بیماری‌های نتال (لثه) از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمدامین نریمانی*: بیماری‌های نتال (periodontal) بیماری‌های لثه هستند، در این بیماری‌ها، بافت‌های حمایت‌کننده و تثبیت‌کننده دندان موردتهاجم قرار می‌گیرند و با پیشرفت آن لقی دندان ایجاد می‌شود.

اطلاعات