آشنایی با بیماری های نتال (لثه)

مطلب و یا خبر آشنایی با بیماری های نتال (لثه) از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمدامین نریمانی*: بیماری های نتال (periodontal) بیماری های لثه هستند، در این بیماری ها، بافت های حمایت کننده و تثبیت کننده دندان موردتهاجم قرار می گیرند و با پیشرفت آن لقی دندان ایجاد می شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها