ع روز: خیابان استفلال

مطلب و یا خبر ع روز: خیابان استفلال از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: مردم روز ۱۰ ژانویه (۲۳ دی) ۲۰۱۷ در خیابان استقلال، محلی اصلی یدوفروش در شهر استانبول در میان برف ها گام بر می دارند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها