امروز به پشتوانه قدرت دفاعی پشت میز مذاکره می نشینیم

مطلب و یا خبر امروز به پشتوانه قدرت دفاعی پشت میز مذاکره می نشینیم از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی ت با اشاره به اهمیت قدرت دفاعی و نظامی نیروهای مسلح گفت: اگر امروز ما می توانیم پشت میز مذاکره بنشینیم، به پشتوانه قدرت دفاعی مان است.

اطلاعات

آخرین اخبار