رقابت بین اولی ها در فجر زیاد است/ بازی هومن سیدی و نازنین بیاتی دیده خواهد شد

مطلب و یا خبر رقابت بین اولی ها در فجر زیاد است/ بازی هومن سیدی و نازنین بیاتی دیده خواهد شد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رقیه توکلی گفت: رقابت بین اولی ها بسیار زیاد است از طرفی کارگردان های حرفه ای سینما هم بارها و بارها خودشان را ثابت کرده اند، به هر حال باید در جشنواره تمام آثار را دید و در پایان تصمیم گرفت.

آخرین اخبار