وقتی مستشاران یی چریک های «مار یست» کُرد را آموزش می دهند!/ هدف از کمک نظامی به دو طرف یک منازعه چیست؟

مطلب و یا خبر وقتی مستشاران یی چریک های «مار یست» کُرد را آموزش می دهند!/ هدف از کمک نظامی به دو طرف یک منازعه چیست؟ از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آموزش ایدئولوژی به نیروهای تازه نفس ypg،پیچیدگی جنگ در نشان می دهد، جایی که یک کردی پیرو ایدئولوژی متضاد با خط مشی ، به مهم ترین متحد آن تبدیل شده است.

آخرین جستجو ها