وقتی مستشاران یی چریک های «مار یست» کُرد را آموزش می‌دهند!/ هدف از کمک نظامی به دو طرف یک منازعه چیست؟

مطلب و یا خبر وقتی مستشاران یی چریک های «مار یست» کُرد را آموزش می‌دهند!/ هدف از کمک نظامی به دو طرف یک منازعه چیست؟ از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آموزش‌ایدئولوژی‌به‌نیروهای تازه‌نفس ypg،پیچیدگی جنگ در نشان می‌دهد، جایی که یک کردی پیرو ایدئولوژی متضاد با خط مشی ، به مهم‌ترین متحد آن تبدیل شده است.