مسئولیت انفجار دو هفته پیش دمشق را برعهده گرفت

مطلب و یا خبر مسئولیت انفجار دو هفته پیش دمشق را برعهده گرفت از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه تروریستی مسئولیت انفجار در پایتخت را که به کشته شدن چهل نفر منجرشد، برعهده گرفت.

اطلاعات