چطور در ایست قلبی از دفیبریلاتور خ ر استفاده کنیم؟

مطلب و یا خبر چطور در ایست قلبی از دفیبریلاتور خ ر استفاده کنیم؟ از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: «دفیبریلاتور خ ر خارجی» (aed) یک وسیله آسان کار است که حتی افراد تعلیم ندیده حاضر در هنگام ایست ناگهانی قلبی (sca) فردی دیگر می تواند با استفاده از آن و وارد آوردن شوک الکتریکی به قلب او، جانش را نجات دهند.