بازیکن خارجی مورد نظر پرسپولیس اهل کجاست؟

مطلب و یا خبر بازیکن خارجی مورد نظر پرسپولیس اهل کجاست؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک م ع عراقی مدنظر مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار گرفته و این احتمال وجود دارد که این بازیکن 25 ساله به پرسپولیس بپیوندد.