توضیحات فرماندار تبریز درباره صدای شلیک گلوله

مطلب و یا خبر توضیحات فرماندار تبریز درباره صدای شلیک گلوله از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرماندار تبریز درباره شنیده شدن صدای شلیک گلوله در منطقه یکه دکان تبریز توضیحاتی ارایه داد.

اطلاعات