قرارداد حامد لک و سایپا رسمی شد +ع

مطلب و یا خبر قرارداد حامد لک و سایپا رسمی شد +ع از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حامد لک که عصر امروز به قم رفت و با گرفتن برگه تسویه مالی و وج از استان از هیأت فوتبال قم قراردادش را با صبا فسخ کرد