خبر بدی که پرسپولیسی ها را خوشحال کرد

مطلب و یا خبر خبر بدی که پرسپولیسی ها را خوشحال کرد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باشگاه چینی که خواهان جذب انصاری بود، م ع جدیدی جذب کرده است و دیگر انصاری را نمی خواهد.

آخرین جستجو ها