یک میلیون و 238 هزار نفر روز فرهنگی در استان فارس اسکان یافتند

مطلب و یا خبر یک میلیون و 238 هزار نفر روز فرهنگی در استان فارس اسکان یافتند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دبیر ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش استان فارس از پذیرش یک میلیون و 238هزار و 797 ? نفر روز در مدارس و مراکز وابسته به آموزش و پرورش این استان تا صبح روز دوشنبه 7 فرودین ماه خبر داد.