شهر اراک مهد تاریخ و مفا / بازار اراک شا ار معماری کهن ایرانی+تصاویر

مطلب و یا خبر شهر اراک مهد تاریخ و مفا / بازار اراک شا ار معماری کهن ایرانی+تصاویر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اراک و استان مرکزی به عنوان پایتخت مفا ایران ی شناخته می شود که در دل خود آثار قدیمی همچون بازار تاریخی را جای داده که نشان از شا ار معماری کهن ایرانی است.