آ ین مهلت ویرایش اطلاعات طرح ترافیک

مطلب و یا خبر آ ین مهلت ویرایش اطلاعات طرح ترافیک از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
متقاضیانی که در طرح ترافیک سالیانه ثبت نام د تا پایان روز ۲۴ دی ماه فرصت دارند تا در صورت ثبت اطلاعات اشتباه نسبت به ویرایش آن اقدام کنند.

آخرین جستجو ها