اگر هیچ جشنواره ای هم برگزار نشود ما باز هم می سازیم

مطلب و یا خبر اگر هیچ جشنواره ای هم برگزار نشود ما باز هم می سازیم از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پنج تن از نامزدهایی که در بخش اسکار بهترین خارجی نامزد دریافت جایزه هستند از ایران، نروژ، سوئد، سوییس و کبک در جلسه بحث و بررسی که برای هایشان تشکیل شده بود شرکت د.