عبور ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان

مطلب و یا خبر عبور ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند و می گوید در صورت وم حتی با استفاده از نیرو باید به سرزمین اصلی ملحق شود.

آخرین جستجو ها