نیروی دریایی در آبراه استراتژیک خلیج فارس پاسخگوی همه تهدیدات دشمنان است

مطلب و یا خبر نیروی دریایی در آبراه استراتژیک خلیج فارس پاسخگوی همه تهدیدات دشمنان است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی پاسداران گفت: خوشبختانه نیروی دریایی با استقرار در سواحل و جزایر با داشتن تجهیزات مدرن و پیچیده نظامی متناسب با نوع تهدیدات در خلیج فارس پاسخگوی هر نوع تهدیدات…

اطلاعات

آخرین جستجو ها