می تواند بعد از وج از موصل نیز در عراق بماند

مطلب و یا خبر می تواند بعد از وج از موصل نیز در عراق بماند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دفاع در سخنانی درباره امکان حضور بلندمدت نظامیان این کشور در عراق سخن گفت.

آخرین جستجو ها