مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت وام های پرداختی به مدیران بانک ها

مطلب و یا خبر مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت وام های پرداختی به مدیران بانک ها از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس شورای ی با انتشار جزئیات وام مدیران بانک ها در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک مخالفت د.

آخرین جستجو ها