تیموریان فردا استقلالی می شود؟

مطلب و یا خبر تیموریان فردا استقلالی می شود؟ از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد آندرانیک تیموریان را باید استقلالی دانست.

آخرین جستجو ها