آیا زمان خداحافظی سریال «واکینگ دِد» رسیده است؟

مطلب و یا خبر آیا زمان خداحافظی سریال «واکینگ دِد» رسیده است؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فصل هفتم این سریال پرطرفدار و پربیننده ویترینی از ایراداتی است که باعث شده تعدادِ بینندگان این فصل به کمترین مقدار خود در ۴ سال اخیر پخش سریال برسد.

آخرین جستجو ها