بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومانی ت به بانک ها

مطلب و یا خبر بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومانی ت به بانک ها از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هم نقدینگی رکورد زد هم بدهی ت به سیستم بانکی.

آخرین جستجو ها