بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومانی ت به بانک‌ها

مطلب و یا خبر بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومانی ت به بانک‌ها از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هم نقدینگی رکورد زد هم بدهی ت به سیستم بانکی.