شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان

مطلب و یا خبر شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: معاون امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: دانشجویانی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند در صورت موافقت کمیسیون، می توانند به مدت ی ال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

اطلاعات