امپراتور جدید ژاپن سال ۲۰۱۹ میلادی بر تخت می نشیند

مطلب و یا خبر امپراتور جدید ژاپن سال ۲۰۱۹ میلادی بر تخت می نشیند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: بر اساس برنامه ت ژاپن مسیر کناره گیری امپراتور «آکی هیتو» از قدرت در حال هموار شدن است و جانشین وی به احتمال زیاد اول ژانویه سال ۲۰۱۹ بر تخت می نشیند.