کاربرد ریاضیات در ساختمان های باشکوه ایرانی

مطلب و یا خبر کاربرد ریاضیات در ساختمان های باشکوه ایرانی از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عکاسی به نام «ماسیمو رومی» یک ماه صرف گشتن در ایران برای فهمیدن علم و ریاضیات پشت زیبایی الهی ساختمان های پارسی کرده است.

آخرین جستجو ها