مجلس گرامیداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در علوم تحقیقات(ع )

مطلب و یا خبر مجلس گرامیداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در علوم تحقیقات(ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مراسم گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در آزاد ی واحد علوم تحقیقات برگزار شد.

آخرین جستجو ها