دیدار و عبدالله عبدالله(ع )

مطلب و یا خبر دیدار و عبدالله عبدالله(ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
و عبدالله عبدالله - رییس اجرایی ت افغانستان - عصر امروز چهارشنبه ۲۲ دی با یکدیگر دیدار و گفتگو د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها