ترامپ در اولین نشست خبری:روسیه عامل حملات سایبری هنگام انتخابات امریکاست

مطلب و یا خبر ترامپ در اولین نشست خبری:روسیه عامل حملات سایبری هنگام انتخابات امریکاست از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سال ها قبل برای برگزاری مسابقه "ملکه زیبایی" به روسیه رفت بودم و مراقب بودم که سوژه دست سرویس های خارجی ندهم و همراهانم نیز توصیه می مراقب باشند.

آخرین جستجو ها