مجلس گرامیداشت آیت الله هاشمی در علوم تحقیقات

مطلب و یا خبر مجلس گرامیداشت آیت الله هاشمی در علوم تحقیقات از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مراسم گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در آزاد ی واحد علوم تحقیقات برگزار شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها