اشتباه انسانی عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما

مطلب و یا خبر اشتباه انسانی عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرعامل کارخانه لبنی مربوطه اعلام کرد که اشتباه انسانی پخش کنندگان این محصول، عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما بوده است.