اشتباه انسانی عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما

مطلب و یا خبر اشتباه انسانی عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرعامل کارخانه لبنی مربوطه اعلام کرد که اشتباه انسانی پخش کنندگان این محصول، عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما بوده است.

آخرین جستجو ها