وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شد

مطلب و یا خبر وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شد از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس در برنامه ششم مقرر د که تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی و پیش بینی سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته تماماً با مستخدمین باشد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها