خارجه پیشنهادی ترامپ: ایران خطرساز است

مطلب و یا خبر خارجه پیشنهادی ترامپ: ایران خطرساز است از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خارجه پیشنهادی ترامپ در برابر سناتورهای یی و در بخشی از اظهارات خود مدعی شد که «ایران کشوری خطرساز است».

اطلاعات

آخرین جستجو ها