تکذیب عدم وجود پیکر در تابوت آیت الله هاشمی

مطلب و یا خبر تکذیب عدم وجود پیکر در تابوت آیت الله هاشمی از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمد هاشمی تفاوت تابوت آیت الله در مراسم تشییع با تابوتی که بر آن خوانده شد را تکذیب کرد.