سفر بی سروصدای انگلیس به یمن

مطلب و یا خبر سفر بی سروصدای انگلیس به یمن از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس روز چهارشنبه (امروز) با رئیس شورای عالی یمن و معاون او در صنعا دیدار و گفت وگو کرد.