نمایندگان با انتشار جزئیات وام مدیران بانک ها مخالفت د

مطلب و یا خبر نمایندگان با انتشار جزئیات وام مدیران بانک ها مخالفت د از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس با انتشار جزئیات وام مدیران بانک ها در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک مخالفت د.