عباس قائد رحمت به عنوان مشاور کشور در امور مجلس منصوب شد

مطلب و یا خبر عباس قائد رحمت به عنوان مشاور کشور در امور مجلس منصوب شد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کشور در حکمی عباس قائد رحمت را به عنوان مشاور در امور مجلس منصوب کرد.

آخرین جستجو ها