صبا و مرفاوی خسته از باخت(ع )

مطلب و یا خبر صبا و مرفاوی خسته از باخت(ع ) از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صمد مرفاوی در تمام هشت بازی اخیر با هدایت صبای قم ش ت خورده است.

آخرین جستجو ها