منطقه شمال‌شرق در سال‌جاری هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی نداشته است

مطلب و یا خبر منطقه شمال‌شرق در سال‌جاری هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی نداشته است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست منطقه شمال‌شرق گفت: خوشبختانه در سال 95 هیچگونه آلودگی زیست محیطی ناشی از نشت، پارگی خط و... نداشته‌ایم