اشتباه انسانی عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما/ ۲ کارگر لبنی ا اج شدند

مطلب و یا خبر اشتباه انسانی عامل توزیع شیر مدارس در هواپیما/ ۲ کارگر لبنی ا اج شدند از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایسنا نوشت: مدیرعامل کارخانه لبنی درباره خبر برخی سایت ها مبنی بر توزیع شیر مدارس که در یک شرکت هواپیمایی توزیع شده،توضیح داد.

آخرین جستجو ها