| انتقادات تند علی | برای آقای تاج متاسفم! صدای حق خاموش شدنی نیست

مطلب و یا خبر | انتقادات تند علی | برای آقای تاج متاسفم! صدای حق خاموش شدنی نیست از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی در نشست خبری دیدار تیم های فوتبال نفت و استقلال گفت: برای آقای تاج متاسفم! ...

آخرین جستجو ها