پاسخ محمد هاشمی به شایعات درباره تابوت آیت الله هاشمی /نبود پیکر هنگام تشییع کذب محض است

مطلب و یا خبر پاسخ محمد هاشمی به شایعات درباره تابوت آیت الله هاشمی /نبود پیکر هنگام تشییع کذب محض است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایلنا نوشت:محمد هاشمی تفاوت تابوت آیت الله در مراسم تشییع با تابوتی که بر آن خوانده شد را تکذیب کرد.