تصاویر | دیدار و عبدالله عبدالله

مطلب و یا خبر تصاویر | دیدار و عبدالله عبدالله از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی ت افغانستان عصر امروز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و گفت و گو د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها