عبور ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان

مطلب و یا خبر عبور ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نوشت: تازه ترین مورد افزایش شدت در روابط تنش آلود دو کشور همسایه است و مقامات تایوانی از مردم خواسته اند آرامش خود را حفظ. کنند.

آخرین جستجو ها