وظایف ت برای ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان تعیین شد

مطلب و یا خبر وظایف ت برای ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان تعیین شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه وظایف ت برای ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان را تعیین و تصویب د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها