اعلام زمان حضور ستاره مدنظر استقلال در ایران

مطلب و یا خبر اعلام زمان حضور ستاره مدنظر استقلال در ایران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ستاره ازب تانی روز شنبه برای عقد قرارداد با استقلال وارد ایران می شود.