پاسخ محمد هاشمی به شایعات درباره تابوت آیت الله

مطلب و یا خبر پاسخ محمد هاشمی به شایعات درباره تابوت آیت الله از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمد هاشمی تفاوت تابوت آیت الله در مراسم تشییع با تابوتی که بر آن خوانده شد را تکذیب کرد.