دیدار و کریمی با پروین در مجلس ختم+تصاویر

مطلب و یا خبر دیدار و کریمی با پروین در مجلس ختم+تصاویر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی کریمی و علی در مراسم یادبود زنده یاد سیدعلیخانی پیش وت تازه درگذشته پرسپولیس حاضر شدند و در ورود با علی پروین دیدار و روبوسی د

آخرین جستجو ها