وظایف ت برای ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان مشخص شد

مطلب و یا خبر وظایف ت برای ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان مشخص شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، ت را موظف به ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و ایجاد بستر لازم برای توسعه عد محور روستاها در طول اجرای برنامه ششم توسعه د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها