نقش آلودگی هوا در فوت آیت الله هاشمی

مطلب و یا خبر نقش آلودگی هوا در فوت آیت الله هاشمی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


مانند بسیاری دیگر از شهروندان که قربانی آلودگی هوا می شوند و در گواهی فوت هیچ کدام نوشته…


آخرین جستجو ها